news

Paleis voor de kunst

Adriaan Meij

Rondom het overlijden van kunstschilder en beeldhouwer Henri Charles de Vries uit Meppel ontstaan bij mij gedachten over een onderwerp dat hij en ik vorige zomer bespraken. Die gedachten betreffen het borgen van collecties van kunst van hem en van andere vooraanstaande kunstenaars uit Meppel en omgeving. Daarover schreef ik van de week op Facebook een bericht.

Dat bericht bevatte de spontaan opkomende gedachte dat het van de zomer leeg komende schoolgebouw van Stad & Esch aan het Zuideinde naast schouwburg Ogterop een uitstekende locatie zou zijn om het werk van vooraanstaande kunstenaars uit de regio duurzaam te borgen. En ik riep het gemeentebestuur op aan dat idee een bijzondere extra vergadering te wijden en de regie te nemen over een dergelijk belangrijk, complex en langdurig project. Er zijn in Meppel en omgeving meerdere kunstenaars van wie het werk daarvoor in aanmerking zou komen. De oude, deftige school zou dan een Paleis voor de Kunst of een Paleis voor Volksvlijt kunnen worden.

Nalatigheid
Het beheer en onderhoud van collecties van ruimtelijke kunst, schilderijen en andere voorwerpen en uitingsvormen is voor de nabestaanden van kunstenaars een bijzonder moeilijke opgave. Niet zelden valt de nalatenschap van de kunstenaar uiteen en gaat het verband verloren. Henri Charles noemde zijn omvangrijke nalatenschap een “nalatigheid”, in die zin dat hij deze niet bij leven in zijn geheel had kunnen borgen. Ook de nabestaanden van andere kunstenaars worstelen met deze materie. Hoe de stand van zaken daarmee is weet ik niet, noch of zij een dergelijk idee zouden ondersteunen.

De kunstvormen die de kunstenaars in de voorbije decennia tot stand brachten zijn een krachtig fundament voor het niveau van kunst en cultuur in Meppel dat in een aantal vormen een internationaal niveau heeft. Het zijn inspirerende voorbeelden die ook voor educatieve doelen van belang zijn. Inwoners en bezoekende toeristen kunnen genieten van een bijeengebrachte collectie van regionale kunst. Jonge kunstenaars leren ervan.

Kunst leeft
Kunst en cultuur leven sterk in Meppel en het is mijn overtuiging dat kunst en cultuur een belangrijke motor zijn voor creativiteit en stimulering van lokale en regionale economische activiteiten. Het ligt voor de hand dat het gemeentebestuur en lokale politieke partijen nadenken over wat er met de gebouwen van de Rijksscholen Gemeenschap moet gebeuren wanneer het onderwijs van de zomer vertrekt naar de nieuwbouw elders in de stad. Over die toekomstige bestemming is mij nog niets bekend. Misschien wordt gedacht aan een hotel of een collectief woongebouw voor ouderen. Projectontwikkelaars zullen zich er echt wel mee bezighouden.

Ik wil daar de gedachte aan een Paleis voor de Kunst aan toevoegen. En wel zonder voorlopig eerst aan de financiële kant van de zaak te denken. Laat eerst de creativiteit stromen en ga dan pas aan het geld denken. Nu Nederland en daarmee ook Meppel in een heel nieuwe maatschappelijke en economische omgeving terecht komt waarin kunst en cultuur een groter aandeel in de kwaliteit van leven krijgen is het mogelijk de creativiteit een nieuwe kans te geven en erover te dromen wat zich allemaal zou kunnen ontwikkelen rondom het bijeenbrengen van waardevolle regionale kunst in dat bijzondere gebouw.


Laat een reactie achter

Denk er aan dat berichten gemodereerd zijn en dus niet direct geplaatst worden.