news

Avond van de Poëzie

Adriaan Meij

In Zael in Meppel vindt woensdagavond 14 mei de “Avond van de Poëzie” plaats. Dan verschijnt de unieke verzamelbundel "Dichter bij de bron" met gedichten en persoonsschetsen van twintig dichters uit de streek tussen Reest en Wieden. De dichters dragen uit eigen werk voor. Sopraan Sinje Kiel zingt liederen van onder meer Brecht en Schubert, op gitaar begeleidt door Sjors Holleboom. Oud-cultuurwethouder Myriam Jansen neemt het eerste exemplaar van de bundel in ontvangst. De gedichtenbundel van 208 pagina’s heeft als titel “Dichter bij de bron”, - “Poëzie tussen Reest en Wieden”. Daarin leggen de dichters elk iets bloot van de bron waaruit mensen in deze streek putten.
Toelichting
De verzamelbundel “Dichter bij de bron” is een project waaraan journalist Adriaan Meij met de dichters sinds 2011 heeft gewerkt. De bundel bevat een persoonlijke schets en vier gedichten van iedere van de twintig dichters wonend in de streek tussen Reest en Wieden. De bundel is tot stand gekomen mede dankzij subsidie van de gemeente Meppel voor de financiering van de drukkosten in het kader van Meppel als Culturele Hoofdstad van de provincie Drenthe. De bundel is via de boekhandel verkrijgbaar. Dichten is precies wat het woord zegt: dichtmaken. Het is een gebeurtenis, verhaal, gevoel samenvatten tot één woord, één zin. Poëzie is de essentie van het leven zelf. De dichters zijn niet anders dan andere mensen; alleen, zij verwoorden hun verhalen, waar anderen die schilderen, fotograferen, vertellen of gewoon met zich mee dragen. Deze tachtig expressies leggen iets bloot van de bron waar mensen in deze streek uit putten, iets van hun zielenleven. Elke keer als iemand, misschien u, in deze verzamelbundel één of meer gedichten van deze dichters gaat lezen gebeurt er een wonder. Het wonder dat mensen met elkaar in verbinding staan en hun gevoelens en gedachten delen om samen een stapje verder te komen op de oneindige reis die wij in het leven maken. Om met elkaar van gedachten en gevoelens te wisselen, dichter bij de bron van het leven zelf te komen, elkaar te ontmoeten bij de dorpspomp, onder de toren, op de markt.

Laat een reactie achter

Denk er aan dat berichten gemodereerd zijn en dus niet direct geplaatst worden.