news

Cursus Argentijnse tango – Dans tango in Zael

Adriaan Meij

De Argentijnse tango is een prachtige ingetogen dansvorm die iedereen kan leren en tot op hoge leeftijd kan blijven beoefenen. In deze dans staat het contact, de communicatie en het samenspel van leiden en volgen centraal. Het vormgeven aan de snel wisselende emoties in de hartstochtelijke muziek maakt het tot een sensuele belevenis.

Van 6 januari t/m 10 maart geeft danser Hans van den Brink wekelijks op de dinsdag tien tango dansavonden in Zael te Meppel. De avond bestaat uit; een tango-les en twee uur vrij dansen. Tijdens de ontmoeting is er koffie, thee en frisdrank. De essentie is om geluk, verdriet, vrijheid en harmonie als één lijf te beleven!

Toelichtingen

Waarom tangoavonden in Zael?

Adriaan Meij: “Tijdens de tangoavond in Zael op 15 november 2014 ging mijn hart open. Ik smelt nu eenmaal van de muziek die verdriet  in hoop en dans omzet. De dansers zeiden dat de ambiance en de vloer van Zael zich erg goed voor de Argentijnse tango leenden. Of dat echt zo is gaan we uitproberen met de komende cursus.”

Hans van den Brink: “samen als één lijf over de dansvloer bewegen , zonder dat er een woord over is gezegd, grenst aan magie. Het vraagt gerichtheid op elkaar, creativiteit, initiatief, duidelijkheid en vooral communicatie.  Gevorderde dansers nemen elkaar mee in de gezamenlijke beweging. Bij het leren nodigt de heer de dame uit, zij gaat er op in of niet en de heer volgt haar ook als ze iets anders doet. Iedere danser heeft de vrijheid om zijn eigen stijl te ontwikkelen. Samen uit de voeten kunnen en elkaar weer vinden als het even niet lukt, is giga spannend en topsport in teamwork”.

Voor wie nog meer wil lezen:

Over Hans van den Brink.

Hans kent vanaf zijn vroege jeugd  al een hunkering naar dansen. Zowel in de stijldansen als in de discodansen heeft hij niet erg zijn draai kunnen vinden. Voor hem begon dansen op een Argentijnse Tangovakantieweek in Frankrijk in 1989. Daar ontdekte hij de magie van het gezamenlijk op de melodie van de muziek geïmproviseerd bewegen. Het ten volle uitdrukken van hetgeen de muziek in je losmaakt en daarin een ander mee te nemen is een geweldige ervaring.

In die week is een passie ontstaan die er nu na vijfentwintig jaar nog steeds is. Argentijnse tango is één grote ontdekkingsreis, door de wereld van je eigen emoties en bewegingskwaliteiten. Tango vraagt techniek die onder andere aangeleerd wordt met figuren, concentratie, communicatie, respect, creativiteit, inleving in de muziek.  Alles is gericht op bevrijding en dat verheft het dansen van de Argentijnse tango tot kunst. Met iedere dans schrijf je als het ware een gedicht op de vloer of schilder je  een sensueel schilderij. De schoonheid van de Argentijnse tangodans ligt in de subtiliteit van de beweging, veel meer dan in extraverte bewegingen op de maat.

Sinds die tijd heeft Hans stad en land afgereisd om cursussen te volgen in de toen nog weinige Argentijnse tangoscholen.  Lessen volgen van de pioniers als Rob en Inez (Groningen en Leeuwarden), Erik Jorrisen (Nijmegen), Marc en Marjon (Utrecht), Dirk-Jan en Yvonne (Enschede) Marjan en Arjan (Amsterdam) en later van de vele tangovakanties van Nederlandse docenten en in de afgelopen tien jaar van een toenemend aantal Argentijnse dansdocenten.

Er zijn weinig dansers die acht beginnerscursussen hebben gevolgd. Er is niets zo belangrijk dan de basis elementen van de tango. Daarin investeren betaalt zich later royaal. Bij elkaar duizenden uren geconcentreerd werken aan beweging. “Het is wonderlijk, verrassend en boeiend om steeds weer nieuwe ontdekkingen te doen in het omgaan met je eigen lichaam. Steeds draagt het weer bij aan het plezier van een meer verfijnde eigen dansstijl. Eenzelfde proces als dat wat de schilder doormaakt om via veel geschilder en gestudeer een simpele lijn tot in de perfectie op het doek te brengen. Zo dans ik simpel met de intentie om iedere rimpeling in de melodie van de hartstochtelijke tangomuziek door beweging vorm te geven”, zegt Hans.

Er zijn geen beroepsopleidingen in de Argentijnse tango. Vroeger leerde men de tango van elkaar. Nu zijn er veel tangodansscholen over de hele wereld, waar steeds de docenten hun eigen stijl doceren. Ieder mens is anders dus iedere danser ook. Het is goed om een docenten paar te vinden dat aansluit bij jouw gevoel over het tangodansen. Iedere keer dat je danst is een soort examen. Je wilt daarvoor steeds weer slagen, je zet je daar steeds opnieuw weer volledig voor in, maar slagen? Meestal blijft  het gevoel van dat het nog beter had gekund. Maar dat is heel persoonlijk. Het is natuurlijk geweldig om te kunnen dansen op een manier waardoor toeschouwers stilvallen of zich voyeur voelen.

Na ongeveer tien jaar intensief dansen ontstond bij Hans het verlangen om zijn passie delen. In 1998 begon hij les te geven aan een groep collega’s in Hilversum. Kort daarna werd hij uitgenodigd om in Amersfoort les te geven. Na een aantal jaren kreeg hij  het verlangen om wat dichter bij huis te kunnen dansen. Hij kreeg de beschikking over een boerderij  in de Wijk en heeft op de deel een tangoschool gestart. Tango de Barrio heeft 10 jaar bestaan en is overgegaan in de Uelenspieghel tango te Uffelte. En nu komt de Tango in Zael. Tussendoor heeft hij nog drie seizoenen gedoceerd in Enkhuizen en vele workshops en optredens gegeven op scholen, bruiloften, in kerken, gemeentehuizen en theaters, op kerkpleinen en in winkelstraten.

Argentijnse tango Metafoor voor leven

Argentijnse tango wordt door de echte Argentijnse tangodansers gezien als een metafoor voor het leven. In ieder tangonummer komen ongeveer alle emoties voor die die we normaal gesproken in een heel leven meemaken. De tango nodigt uit om met respect met de ander en de omstandigheden een mooie ervaring te laten ontstaan. Vanuit oprechtheid de gemoedsbewegingen in onafhankelijkheid te delen. Al die voor ons allen herkenbare gevoelens die we zo gewend zijn verborgen te houden. Hoe simpel wordt het leven dan? Niets menselijks is ons dan meer vreemd.

Hoe minder ritmegevoel hoe beter

Heel veel mensen, vooral mannen, denken niet te kunnen dansen omdat ze geen ritmegevoel hebben. Dit idee is de grootste tragedie voor mensen met een dansverlangen. Mensen zonder gevoel voor ritme hebben zijn vaak zo gevoelig dat ze veel meer hebben met de melodielijn van de muziek. Argentijnse tangodansers doen niets liever dan op de melodie dansen. Het kunnen onthouden van figuren  is soms handig maar het hindert het vrij op de muziek improviseren. Een stap waarvan de grootte , de snelheid en de richting afhangt van de muziekbeleving en eventueel de drukte op de dansvloer, is uniek. Contact en heldere communicatie zijn  veel belangrijker dan ritmegevoel.

Voor zowel dames als heren zouden we graag aparte techniek oefeningen doen, zodat er geen gezamenlijke tijd aan verloren gaat. Gevorderde dansers nemen elkaar mee in de gezamenlijke beweging. Bij het leren nodigt de heer de dame uit, zij gaat er op in of niet en de heer volgt haar ook als ze iets anders doet. Zo worden zelfs misstappen een succes. Iedere danser heeft de vrijheid om zijn eigen stijl te ontwikkelen. Zijn eigenheid zo volledig mogelijk tot expressie te brengen. Samen uit de voeten kunnen en elkaar weer vinden als het even niet lukt, is giga spannend en topsport in teamwork” en zo’n essentiële sociale vaardigheid.

Tango in ZAEL is meer

Behalve in de strikte dansles module van half acht tot half negen zien wij de avond ook als een sociale ontmoeting tussen generaties, rangen en standen. Waar liefde, vrijheid en harmonie heersen. De tango is immers verdriet en geluk om middels het dansen te verwerken. Wij geloven dat uit deze ontmoeting en participatie nieuwe initiatieven ontstaan.

Lees ook het artikel van Wil Boonstra over de Argentijnse tango.

Meer informatie:

Coach: Hans van den Brink Informatie; Hbrink52@xs4all.nl of 06 244 052 97

Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=11kt6hBB8q8


Laat een reactie achter

Denk er aan dat berichten gemodereerd zijn en dus niet direct geplaatst worden.