news

The face of Meppel in Zael

Adriaan Meij


Op vrijdagavond 25 mei omstreeks half zeven opent Zael een tentoonstelling van meer dan 45 schilderijen van Meppeler stadsgezichten. Dat gebeurt tijdens een bezoek van de stadswandeling die de Stichting Jet Brand die avond organiseert om aandacht te vragen steun aan onderzoek naar ernstige stofwisselingsziekten.

Deze expositie wil hedendaagse Meppeler schilders in het zonnetje te zetten. Meppel is gigantisch veranderd de voorbije 70 tot 100 jaar. De stad is niet grootschalig geworden, maar heeft zich wel aangepast aan de moderne tijd. Is de naïviteit voorbij. Tegelijkertijd met deze tentoonstelling is er een tentoonstelling van de Stichting Oud Meppel in het Historisch Centrum Meppel aam Sluisgracht 21-22 over schilders van vorige generaties (1920-1960) die zich ook door de schilderachtige stad lieten inspireren.  Het is boeiend beide expo’s, die bij toeval zonder overleg gelijktijdig plaatsvinden, met elkaar te vergelijken om te zien of en hoe de kwaliteit zich ontwikkelde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden

´The Face of Meppel´ is geopend op zaterdagmiddagen en op Donderdag-Meppeldagen 20/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8 en 30/8 van 15-17 uur of op afspraak via het contactformulier. Het is leuk deze expositie te combineren met die van de Stichting Oud Meppel, op vijf minuten wandelen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na eerder de dichters in de zon te hebben gezet besteedt Zael nu aandacht aan de schilders. Er zijn in Meppel en omgeving heel veel en heel goede kunstenaars op velerlei gebied. Het is goed en verstandig dat kunst en cultuur veel aandacht krijgen want die factoren zijn medebepalend voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en al het plezier van wonen, werken en leven in deze stad. In deze tijd zijn kunst en cultuur eerder dan economie de vaste basis onder een samenleving. Tevens wordt hierdoor de strijd tegen stofwisselingsziekten ondersteund.

Deelnemers aan de expositie zijn Arend Kreuze, Henk Schipper, Hanny van den Heuvel, Ankie Hoffmann-Blei, Harry Keijl, Adriaan Meij, Jet Brand, Marja Kors, Joke Massalt-Dijkstra en Leo Harder (fotografie). De schilderijen concentreren zich op stadsgezichten. Zael en de Stichting Jet Brand geven een boekje uit met werk van de schilders. De expositie loopt voor onbepaalde tijd. De openingstijden staan op www.zael.nl. De uitgave wordt financieel ondersteunt door het Aanjaagfonds van de gemeente Meppel, het Cultuur Platform Meppel, de Meppeler Stichtingen Waarborgfonds en Burgerweeshuis en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Over Zael

Zael is Meppeler venue en minitheater voor exposities, concerten, lezingen, debatten en andere bijeenkomsten georganiseerd door Zael of door derden. Zael wordt gesubsidieerd door de gemeente Meppel, het Meppeler Cultuurfonds en de Stichtingen Waarborgfonds en Burgerweeshuis uit Meppel. Doel is een creatief podium te bieden. Zael is gevestigd aan Zuideinde 56, 7941 GJ in Meppel. Telefoon: 0522 256470 E-mail: info@zael.nl    

Over de Stichting Jet Brand

De Stichting Jet Brand zet haar kunst en cultuuractiviteiten in om meer steun en aandacht te vragen voor onderzoek en behandeling van stofwisselingsziekten! Bij kinderen zijn deze ziekten de derde doodsoorzaak.


Laat een reactie achter

Denk er aan dat berichten gemodereerd zijn en dus niet direct geplaatst worden.