Bundel "Asperientje voor het slapen gaan" - Cornil Terenstra


€14,00
Bundel "Asperientje voor het slapen gaan" - Cornil Terenstra

Cornil groot Meppeler poëet

De Meppeler poëet Cornil Terenstra presenteerde zondagmiddag in Salon Articum in de Woldstraat “Asperientje voor het slapen gaan”. Het is zijn eerste bundel met korte verhalen en gedichten Cornil Terenstra (1964) schrijft geestkracht verruimende verhalen en gedichten die zijn ervaringen en observaties op een verrassende en oorspronkelijke manier vertolken. Soms lijken ze buiten bewustzijn, wartaal dat de lezer op het verkeerde been zet, maar altijd zijn ze navolgbaar en vol liefde.

U kunt de bundel hier bestellen voor €14,- ex verzendkosten. De bundel is ook verkrijgbaar bij boekhandel Riemer Barth aan de Wheem in Meppel.

In zijn jeugd was hij tijdelijk betrokken bij de bewegingen die zich baseren op de 5000 jaar oude Bhagavad-Gita geschriften uit de Hindoe-cultuur en iets vind je daarvan wel terug in zijn poëzie al is hij allang naar zijn vaderstad Meppel teruggekeerd. Een stad die zich naar zijn observatie niet conformeert aan de sfeer van de Randstad, maar vasthoudt aan zijn vrijzinnige oud-liberale eigenheid. Niet zelden veranderen zijn korte verhalen, gelinkt aan de actualiteit van het moment, in dromen en sprookjes vol humor, mystiek en gedachtenkronkels. Cornil behoort tot de grote kunstenaars van deze tijd in Meppel.

Adriaan Meij

Fotografie: Ebel Zandstra